tisdag 11 november 2008

Inga fler Berlinmurar!

Nu i november 2008 är det exakt 19 år sedan Berlinmuren föll. De flesta av oss såg detta som ett stort framsteg. Därför är det nu med sorg i blicken vi beskådar hur det byggs nya murar runt om i världen. I Palestina pågår Israels bygge av ”separationsbarriären”. På vissa ställe, oftast inne i de större städerna består barriären av en 9 meter hög betongvägg (jämförelsevis kan påpekas att Berlinmuren var cirka 3 meter hög). På andra ställen består barriären av en zon av taggtråd, övervakningstorn och patrullerande militärer. Muren blir i Palestiniers ögon en symbol för Israelisk överhöghet och sätter käppar i hjulen för alla fredsförsök.

Separationsbarriären byggs till 80 % inne på palestinsk mark och separerar därmed familjer ifrån varandra, omöjliggör för arbetare att ta sig till sina arbeten och krossar därmed livshoppet hos miljontals människor. Israel försvara sig med att det handlar om landets säkerhet, men om det handlar om säkerhet; varför bygger man då inte muren längs den internationellt erkända gränsen? Varför väljer man att bygga den så att tusentals Palestinier hamnar på den israeliska sidan? Det är helt uppenbart att det inte handlar om trygghet. Det handlar om att krossa drömmen om ett självständigt Palestina och därigenom befästa ockupationen.

Byggandet av muren har fördömts av Internationella domstolen i Haag och FN:s generalförsamling, ändå fortsätter det ostört. Att ett land fotfarande, år 2008, kan tillåtas nonchalera allt vad folkrätt heter och sätta miljontals människors liv på spel är inget annat än en skam för mänskligheten. Det var 19år sedan Berlinmuren föll, tyvärr har historien en bisarr förmåga att återupprepa sig om människor inte protesterar. Det är hög tid att förpassa byggandet av separationsmurar till historien!

Mikael M Karlsson
Medlem i SSU Borås

Inga kommentarer: